Ania Siwkowska, head of legal WP2 Investments z kolejną pozycją książkową na koncie!

przez Admin
Odsłony: 395

Anna Siwkowska - jest radcą prawnym w WP2 Investments. W ostatnim dniu lutego br. miała miejsce premiera książki “Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE”, której Ania jest autorką.

Jest nam niezmiernie miło, że mamy taką osobę na naszym pokładzie, z takimi osiągnięciami i doświadczeniami w obszarze prawnym związanym z zieloną energią. Warto wspomnieć, że to już kolejna pozycja na liście publikacji Ani, poprzednia to “Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia” wyd. 2018, 2020.

Jaką potrzebę na rynku i nie tylko wypełnia ta publikacja wyjaśnia sama autorka - moją motywacją do napisania książki było rzetelne zebranie informacji o tym, jak procedować zielone inwestycje na podstawie obowiązujących przepisów. W praktyce spotykam się z wieloma problemami wynikającymi z tego, że przepisy dot. oze są rozsianie po wielu ustawach. Powoduje to problemy i po stronie inwestorów, którzy nie wiedzą, jak dewelopować dane przedsięwzięcie, i po stronie urzędów, które nie wiedzą, w jaki sposób wydać poprawnie decyzję dla takiego przedsięwzięcia. Pisanie książki to też okazja do pogłębienia mojej wiedzy – kiedy zbieram materiały, mam szansę na dogłębny przegląd tego, co się obecnie dzieje w ustawodawstwie i orzecznictwie. - podsumowuje Anna Siwkowska

Książka “Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE” jest zbiorem prawnych regulacji obowiązujących w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii (OZE), i kompleksowo opisuje kolejne etapy realizacji instalacji w tym zakresie – od wskazania niezbędnych decyzji administracyjnych, po obowiązki wytwórcy i udział w aukcjach OZE. Odnawialne źródła energii od kilkunastu lat stają się nieodłączną częścią polskiego krajobrazu.  Dlaczego? Ponieważ rozwój OZE jest nieuchronny – zarówno z powodów ekonomicznych, regulacyjnych (w dużej mierze ze zobowiązań unijnych), ale na szczęście także ze wzrostu świadomości społeczeństwa na temat ekologii i jej wpływu na jakość życia, przede wszystkim naszego zdrowia  oraz wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych.

Proces inwestycyjno-budowlany OZE nie został odrębnie uregulowany w ramach jednej, dedykowanej tym źródłom ustawy. Uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających inwestorowi na uruchomienie instalacji OZE odbywa się w oparciu o szeregu ustaw. Postępowania dla instalacji OZE muszą się toczyć z uwzględnieniem specyfiki tych instalacji, jako przedsięwzięć mających w dużej mierze nadal nowatorski charakter na polskim rynku. Stanowi to często wyzwanie dla organów administracyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, czy pozwolenia na budowę. Dlatego w książce zostały opisane najczęściej pojawiające się w toku postępowań problemy z podziałem na dane technologie OZE. 

Publikacja omawia również ważne zagadnienia dotyczące wybudowanych już instalacji OZE. Kompleksowo omówiona została kwestia opodatkowania oze podatkiem od nieruchomości, wyjaśniono również jakie elementy najpopularniejszych instalacji OZE powinny być opodatkowane, a jakie nie.

siwkowska ania z ksiazka zdjecie

Anna Siwkowska - jako radca prawny zapewnia bieżące wsparcie prawne funduszu, w szczególności w zakresie spraw korporacyjnych i kontraktowych. Od kilkunastu lat doradza w realizacjach inwestycji, w szczególności inwestycji z zakresu OZE. Autorka kilku książek z tematyki środowiska i OZE, w tym najnowszej publikacji wydawnictwa CH BECK dotyczącej procesu inwestycyjno - budowlanego dla instalacji OZE.  W funduszu pracuje od listopada 2022 r.